Okresní soud v Litoměřicích

Adresa: Okresní soud v Litoměřicích
Na Valech 525/12
412 97 Litoměřice
IČO: bezbariérový přístup do budovy je zajištěn

00024872

Telefon: 416 721 111, DS veyabpw
Fax: 416 732 697
416 732 384
Adresa elektronické

podatelny

podatelna@osoud.ltm.justice.cz

– podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem

Informační leták k provozu a službám informačního centra. 

Protokoly o předání spisů exekutorům v souladu se zák. č. 396/2012Sb. jsou umístěny v odkaze „Úřední deska“.

Tiskoví mluvčí :

JUDr. Alena   H e r č í k o v á, pro úsek občanskoprávní

Telefon: 416 721 267
Fax: 416 732 697
E-mail: ahercikova@osoud.ltm.justice.cz

JUDr. Miroslav  K u r e š, pro úsek trestní

Telefon: 416 721 125
Fax: 416 732 384
E-mail: mkures@osoud.ltm.justice.cz

Soudní exekutor v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích :

JUDr. Ondřej Mareš

Adresa: Exekutorský úřad Litoměřice
Masarykova 679/33
Litoměřice
Telefon: 416 732 472
Web: www.exekutor-ltm.cz

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Kontaktní spojení:

Správa soudu : Ing. Pernicová Alena, ředitelka správy soudu – tel. 416721126, apernicova@osoud.ltm.justice.cz

Informace a nahlížení do spisu zajišťuje informační centrum :

telefon : 416721129, 416721130, 737244577, e-mail : infocentrum@osoud.ltm.justice.cz