Okresní soud v Kladně

Hlavní budova Okresního soudu v Kladně, nám. E. Beneše 1997

Vedlejší budova Okresního soudu v Kladně, Cyrila Boudy 1589 – exekuční oddělení,

dědické oddělení, opatrovnické oddělení a oddělení platebních rozkazů.

Mapa umístění soudu zde

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Adresa: Okresní soud v Kladně

náměstí Edvarda Beneše 1997

27255 Kladno

IČ: 00024511
Telefon: (+420) 312 278 790 ( ústředna, infocentrum )
Fax (+420) 312 278 743
E-mail podatelna@osoud.kld.justice.cz
ID datové schránky dvtaerd

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Podatelna a informační centrum Úřední hodiny
Pondělí 8,00 – 15,00 hod.
Úterý 8,00 – 16,00 hod.
Středa 8,00 – 15,00 hod.
Čtvrtek 8,00 – 17,00 hod.
Pátek 8,00 – 15,00 hod.
Polední přestávka 11,30 – 12,00 hod.

Kanceláře Úřední hodiny
Úterý 8,00 – 11,30 hod., 12,30 – 16,00 hod.
Čtvrtek 8,00 – 11,30 hod., 12,30 – 16,00 hod.

 

Vykonavatelé Úřední hodiny
Úterý 9,00 – 11,00 hod., 12,30 – 15,00 hod.
Čtvrtek 9,00 – 11,00 hod., 12,30 – 16,00 hod.
Doporučujeme předchozí objednání na tel. 737 244 332 nebo 773 783 268

 

Návštevní hodiny u předsedy soudu Úřední hodiny
Středa 9,00 – 11,00 hod. (po předchozím objednání)

Návštěvní hodiny u místopředsedů soudu Úřední hodiny
Středa 9,00 – 11,00 hod. (po předchozím objednání)

Příjem ústně podaných stížností

1. Patro (sekretariát předsedy soudu)

Úřední hodiny
Úterý 8,00 – 11,00 hod., 12,30 – 16,00 hod
Čtvrtek 8,00 – 11,00 hod., 12,30 – 17,00 hod

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Adresa elektronické podatelny: podatelna@osoud.kld.justice.cz

( Pouze tato e-mailová adresa je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem )

Přijímaná datová média: CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW
Formát datových zpráv: *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.PDF
Formát příloh: *.ZIP, *.RAR
Maximální velikost zprávy vč. příloh: 5 MB

 

Z důvodu urychlení vyřízení elektronického podání doporučujeme stručné a výstižné vyplnění předmětu podání v e-mailu: např: Návrh na předběžné opatření, Žaloba, Spisová značka atd.

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený těmito certifikačními úřady: První certifikační autoritou, a.s., PostSignum QCA, eIdentity a.s.

 Okresní soud v Kladně

DALŠÍ INFORMACE

Veškerá písemná podání: Přijímají se v podatelně soudu – přízemí vlevo
Elektronická podání: Přijímají se výhradně na adrese podatelna@osoud.kld.justice.cz

( za podmínek uvedených výše ).

Elektronická úřední deska soudu: zde
Prodej kolků: Zajištěn v pokladně soudu – přízemí vpravo
Seznam znalců a tlumočníků: Informace v úředních hodinách podá pracovnice informačního centra
Nahlížení do spisů: Informace o tom, kam se obrátit se žádostí o nahlížení do spisu Vám sdělí pracovnice informačního centra v úředních hodinách

 Okresní soud v Kladně

 BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: 

Do budovy Okresního soudu v Kladně je umožněn bezbariérový vstup. U hlavního vchodu je umístěno tlačítko pro přivolání příslušníka justiční stráže, který umožní přístup k plošině pro přepravu imobilních osob. Z technických důvodů je přístup možný do zvýšeného přízemí budovy, kde se nachází informační centrum, podatelna, pokladna a jednací síně č. 1-5. V případě předvolání do jednacích síní č. 6-11 je nutné prostřednictvím informačního centra (č. tel. 312 278 790, e-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz) soud informovat o nutnosti zajištění bezbariérového přístupu. Nahlédnutí do spisu je možné po předchozím objednání, v některé z jednacích síní v přízemí budovy soudu.

KAMEROVÝ SYSTÉM:

Objekt Okresního soudu v Kladně je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou chodby a jednací síně a prostranství před budovou soudu.