Okresní soud v Chomutově

Kontakty

Infocentrum T – trestní

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Partyzánská 427
Obec: Chomutov
PSČ: 430 13
Tel: 474 698 204
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: Infocentrum T

Infocentrum C – civilní

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 13
Tel: 474 698 555
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: Infocentrum

Podatelna

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 611
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: Okresní soud v Chomutově

Adresa určená pro elektronická podání

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 465 pouze pro elektronickou podatelnu
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: E-podatelna

Ředitelka správy soudu

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 611
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: jkrejcova@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jolana Krejčová

Předsedkyně soudu

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech čp. 663, II. patro
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 611
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: 
Kontaktní osoba: JUDr. Kateřina Vltavská

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní – tiskový mluvčí pro úsek občanskoprávní

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 611
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: psustr@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Šustr

Místopředseda pro úsek tresní – tiskový mluvčí pro úsek trestní

Okresní soud v Chomutově

Ulice: Na Příkopech 663
Obec: Chomutov
PSČ: 430 14
Tel: 474 698 611
Fax: 474 698 379
ID datové schránky: pstabqe
E-mail: lchalupova@osoud.chv.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Chalupová