Okresní soud v Berouně

Adresa:

ČR – Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám.1249

266 47  Beroun

Telefon: 311 604 500,  Fax: 311 624 649

Detašované pracoviště: (Exekuční a Trestní oddělení)

Okresní soud v Berouně

Adresa:

Politických vězňů 20

266 01 Beroun           (Nikoliv pro doručování!)

Telefon:   311 630 xxx – provolba, kde xxx je číslo linky

Fax (trest):  311 621 067

IČO: 00024503

ID datové schránky: npyabyy

E-podatelna:   podatelna@osoud.ber.justice.cz – Jen tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát.

Informační centrum:

Okresní soud v Berouně

Úřední hodiny informačního centra pro veřejnost:

Pondělí          7.30 – 11.30 hodin      12.30 – 16.00 hodin

Úterý              7.30 – 11.30 hodin      12.30 – 16.00 hodin

Středa            7.30 – 12.00 hodin      13.00 – 17.00 hodin

Čtvrtek           7.30 – 11.30 hodin      12.30 – 16.00 hodin

Pátek             7.30 – 11.30 hodin      12.30 – 15.00 hodin

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu pro účastníky řízení, příp. zplnomocněné zástupce, je možné pouze po předchozím objednání.

Kontakty:

Lucie Valešová

Telefon: 311 604 548

E-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

Informace ve věci sepisování návrhů:

– č. dv. 23, I. patro  (Tel: 311 604 523)

Detašované pracoviště okresního soudu

Okresní soud v Berouně

Trestní oddělení

– věci T, Tm               – č. dv. 309           (Tel: 311 630 384)

Oddělení výkonu rozhodnutí

– věci E, EXE         – č. dv. 316           (Tel: 311 630 391)

Bezbariérový přístup:

U Okresního soudu v Berouně je vybudován bezbariérový přístup do budovy.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je zajištěn pomocí nájezdové rampy z boku budovy. Uvnitř budovy se nachází elektrická plošina a výtah do všech podlaží.

Kamerový systém:

Okresní soud v Berouně je střežen kamerovým systémem.

Kamerový systém monitoruje :

– vchod do budovy a blízké okolí před budovou

– vnitřní prostory soudu (chodby, prostory před jednacími síněmi, jednací síně)

– parkoviště soudu a vjezd na parkoviště

Vedení okresního soudu:

Předsedkyně okresního soudu: Mgr. Daniela Jandová

Telefon: 311 604 540

Místopředseda okresního soudu: Mgr. Aleš Grombíř

Telefon: 311 630 397

Ředitelka správy okresního soudu: Ing. Monika Machová

Telefon: 311 604 515 

 

Tisková mluvčí:

Okresní soud v Berouně

Mgr. Daniela Jandová

Telefon: 311 604 540   Fax: 311 624 649

E-mail:djandova@osoud.ber.justice.cz