Obvodní soud pro Prahu 9

Adresa pro elektronická podání

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 
Fax: 
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Adresa pro elektronická podání

Oddělení pro styk s veřejností – informace

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: info@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: informační odd. Tato e-mailová adresa slouží pouze k podávání informací o stavu řízení a k objednávání nahlížení do spisů.

Trestní oddělení přípravné

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: JANM 28.pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 234
Fax: 251 443 402
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: Tato linka je určena výhradně pro urychlení komunikace s orgány činnými v trestním řízení v rámci přípravného řízení. Na této lince nejsou poskytovány žádné další informace

Tiskový mluvčí

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 243
Fax: 251443401
ID datové schránky: 
E-mail: lbernat@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Lukáš Bernat

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 9

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 242
Fax: 251 443 401
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Alexander Károlyi

Místopředsedkyně OS-9 pro věci trestněprávní

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Petra Benešová

Místopředseda OS 9 pro věci občanskoprávní a výkonu rozhodnutí

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (civilní řízení)
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Halka Hovorková

Ředitel správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 9

Ulice: Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: 
E-mail: lkratkoruky@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Lukáš Krátkoruký