Obvodní soud pro Prahu 6

mapa na Google zde, zdroj obrázku: Google Inc.,

Adresa soudu:

Obvodní soud pro Prahu 6

Justiční areál Na Míčánkách

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 – Vršovice

IČ: 00 02 44 31

Dopravní spojení :

 informace zde

Do budovy soudu lze použít bezbariérový přístup a to směrem z ul. Na Míčánkách, přes parkoviště směrem k hlavnímu vchodu.

Viz plánek:

Informační centrum:

Tel: – informační centrum : 251 447 706 automat přepíná mezi pracovníky infocentra – volající po celou dobu uslyší vyzváněcí tón. Pokud všechny operátorky mluví, čekací doba může být více než 5 minut.

TELEFONNÍ ČÍSLA INFOCENTRA

251446166

 251446160

251446111

251446157

Vytížení těchto čísel infocentra je oznamováno volajícímu obsazovacím tónem,

případně dojde k automatickému ukončení vytáčeného volání.

Zkuste opakovat volání na další uvedená čísla.

Fax: 272 658 371

ID datové schránky: bfnab2z

 

E-mail: podatelna@osoud.pha6.justice.cz

Tisková mluvčí: JUDr. Zuzana Barochová  e-mail: zbarochova@osoud.pha6.justice.cz

předseda soudu: Mgr. Martin Slováček       e-mail: mslovacek@osoud.pha6.justice.cz

místopředseda soudu pro věci trestní: Mgr. Karel Steiner  e-mail: ksteiner@osoud.pha6.justice.cz

místopředseda soudu pro věci občanskoprávní : JUDr. Ing. Tomáš Kubec  e-mail: tkubec@osoud.pha6.justice.cz

ředitelka správy soudu: Mgr. Jana Tůmová  e-mail: jtumova@osoud.pha6.justice.cz

zástupce ředitelky správy soudu, správa soudu a personální oddělení: Pavla Maňáková

e-mail: pmanakova@osoud.pha6.justice.cz

Kontakt na dozorčí úředníky příslušných oddělení:

trestní oddělení: Petra Svojšová – e-mail: psvojsova@osoud.pha6.justice.cz

občanskoprávní a dědické oddělení: Magdalena Chmelíková – e-mail: mchmelikova@osoud.pha6.justice.cz

exekuční, opatrovnické: Renata Sochůrková – e-mail: rsochurkova@osoud.pha6.justice.cz

Výkon rozhodnutí – soudní vykonavatelé: JUDr. Milan Přerovský – e-mail: mprerovsky@osoud.pha6.justice.cz

Vedoucí informačního oddělení: Petra Křivánková – e-mail: pkrivankova@osoud.pha6.justice.cz

Informatik:

Ladislav Borzy  – e-mail: lborzy@osoud.pha6.justice.cz