Obvodní soud pro Prahu 4

Adresa soudu:
Obvodní soud pro Prahu 4
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
Praha 10 – Vršovice
100 83

IČ: 00024414
DIČ: CZ-00024414

ID datové schránky: uz8ab2r

Telefonní čísla: 

Obvodní soud pro Prahu 4
251 447 704
251 441 456
251 441 967
251 441 970
251 441 971
251 441 974

Email: podatelna@osoud.pha4.justice.cz

Faxová čísla:

Obvodní soud pro Prahu 4

251 441 777 – tiskové oddělení
251 441 155 – trestní úsek (3T, 33T, 52T, 5T, Tm, Nt zahlazení, PP)
251 441 165 – trestní úsek (1T, 2T, 4T, 6T, 31T)
251 441 160 – trestní úsek (46T, 37T, 18T, Nt/Ntm, Nt/Ntm přípravné řízení, Td)
251 441 355 – civilní úsek (19C, 40C, 55C)
251 441 455 – civilní úsek (11C, 41C)
251 441 353 – civilní úsek (7C, 10C)
251 441 250 – pozůstalostní oddělení
251 441 255 – opatrovnické oddělení
251 441 985 – exekuční oddělení
251 441 777 – tiskové oddělení

Kontakty na tiskové mluvčí:

Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Michal Dvořák – pro věci trestní
telefon: 251 441 116
email: mdvorak@osoud.pha4.justice.cz