Obvodní soud pro Prahu 3

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 130 05
Tel: 221 477 311 (803)
Fax: 221 477 243
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: přízemí č.dv. 012, Zuzana Dobrohrušková – vedoucí infocentra

Podatelna Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 130 05
Tel: 221 477 806
Fax: 221 477 243
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: dozorčí úřednice Darina Maříková (tel.: 221 477 412)

Podatelna pro elektronická podání podepsaná platným elektronickým podpisem

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 130 05
Tel: 221 477 311
Fax: 
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: dozorčí úřednice Darina Maříková (tel.: 221 477 412)

Kontakt pro sdělovací prostředky

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 
Tel: 221 477 415
Fax: 221 477 243
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: mprinc@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Michal Princ – předseda soudu

Kontakt se sdělovacími prostředky – trestní věci

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 
Tel: 221 477 112
Fax: 221 477 243
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: rmarik@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Mařík – místopředseda soudu pro věci trestní

Kontakt se sdělovacími prostředky – občanskoprávní věci

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 
Tel: 221 477 808 (315)
Fax: 221 477 243
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: msixtova@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Sixtová – místopředsedkyně soudu pro věci občanskoprávní

Přijímání žádostí o poskytnutí informací dle zák.č. 106/99 Sb.

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 130 05
Tel: 221 477 413
Fax: 221 477 240
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: Dana Valehrachová

Personální oddělení

Obvodní soud pro Prahu 3

Ulice: Jagellonská 5
Obec: Praha 3
PSČ: 130 05
Tel: 221 477 828
Fax: 221 477 241
ID datové schránky: 5thab2j
E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Nová, Dis. – personalistka