Obvodní soud pro Prahu 10

Oddělení pro styk s veřejností (infocentrum)

Obvodní soud pro Prahu 10

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 710
Fax: 251 444 260, ( 272 659 172 pouze trestní věci )
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: G. Mauritzová, R. Pekařová, Z. Řeháková, V. Vašíčková, A. Vaňkátová

Podatelna pro elektronická podání podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem

Obvodní soud pro Prahu 10

Ulice: ul. 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 710
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: Gita Mauritzová

Tiskový mluvčí pro věci trestní

Obvodní soud pro Prahu 10

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10 – Vršovice
PSČ: 10083
Tel: 251 444 006
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: ljungova@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Jungová

Tiskový mluvčí pro věci občanskoprávní

Obvodní soud pro Prahu 10

Ulice: ul. 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 444 347
Fax: 251 444 260
ID datové schránky: 8aiabyn
E-mail: hzitkova@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Zítková

Objednání k předsedovi a místopředsedům soudu k vyřízení stížnosti

Obvodní soud pro Prahu 10

Ulice: 
Obec: 
PSČ: 
Tel: 251 444 393
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@osoud.pha10.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát předsedy soudu – Alena Hrušková