Nejvyšší správní soud

zdroj nssoud.cz

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
CZ-657 40 BrnoTel.: +420 542 532 311
Fax: +420 542 532 361
E-mail: podatelna@nssoud.cz
ID datové schránky: wwjaa4f
Kancelář předsedy soudu
Vedoucí kanceláře předsedy Mgr. et Mgr. Petra Lavická Tel.: +420 542 532 330
Administrativní asistentky předsedy Dagmar Dolníčková Tel.: +420 542 532 339
Bc. Barbora Šopíková, Dis. Tel.: +420 542 532 331
Fax: +420 542 532 364
E-mail: sekretariat@nssoud.cz
Administrativní asistentky místopředsedy Bc. et Bc. Irena Festová Tel.: +420 542 532 332
Mgr. et Mgr. Adéla Kereková Tel.: +420 542 532 317
Fax: +420 542 532 367
E-mail: sekretariat@nssoud.cz
Tisková mluvčí Bc. Sylva Dostálová Tel.: +420 542 532 351
Gsm:+420 737 247 107
E-mail: podatelna@nssoud.cz
Soudní výkon
Ředitelka soudních kanceláří Mgr. Drahoslava Miléřová Tel.: +420 542 532 393
Spisový úředník/správce aplikace Bc. Šárka Dujíčková, Dis. Tel.: +420 542 532 329
Vedoucí podatelny/dozorčí úředník Mgr. Ing. Karel  Pára Tel.: +420 542 532 480
Podatelna Kateřina Holobrádková, Dis. Tel.: +420 542 532 311
Jana Marešová Tel.: +420 542 532 460
Irena Kessnerová Tel:  +420 542 532 353
Fax: +420 542 532 361

E-mail: podatelna@nssoud.cz

Vedoucí kanceláře 1. senátu Soňa Čechová Tel.: +420 542 532 336
Vedoucí kanceláře 2. senátu Pavla Dvořáčková Tel.: +420 542 532 387
Vedoucí kanceláře 3. senátu Jaroslava Riedelová Tel.: +420 542 532 312
Vedoucí kanceláře 4. senátu Jarmila Pilná Tel.: +420 542 532 342
Vedoucí kanceláře 5. senátu Martina Brychtová, DiS. Tel.: +420 542 532 313
Vedoucí kanceláře 6. senátu Zlata Buchtová Tel.: +420 542 532 337
Vedoucí kanceláře 7. senátu Hana Válková Tel.: +420 542 532 378
Vedoucí kanceláře 8. senátu Petra Jeřábková Tel.: +420 542 532 377
Vedoucí kanceláře 9. senátu Bc. Dana Nevrklová Tel.: +420 542 532 456
Vedoucí kanceláře 10. senátu Alena Filipová Tel.: +420 542 532 495
Vedoucí kanceláře kárného senátu Markéta Malendová Tel.: +420 542 532 379
Správa soudu
Ředitelka správy soudu Naděžda Pokorná Tel.: +420 542 532 374
Vedoucí správní kanceláře Hana Šilerová Tel.: +420 542 532 344
Vedoucí oddělení správy majetku Ing. Zuzana Synková Tel.: +420 542 532 321
Vedoucí oddělení ICT Ing. Petr Fukan Tel.: +420 542 532 395
Správce rozpočtu Ing. Emil Špitzera Tel.: +420 542 532 319
Vedoucí oddělení hlavního účetního Milada Vašková Tel.: +420 542 532 316
Vedoucí autoprovozu Hubert Horák Tel.: +420 542 532 389
Personální oddělení
Vedoucí personálního oddělení Mgr. Jana Humplíková Tel.: +420 542 532 373
Oddělení dokumentace a analytiky
Vedoucí ODA Mgr. Lucia Vargová Tel.: +420 542 532 381
Bezpečnostní ředitel Bc. et Bc. Irena Festová Tel.: +420 542 532 332

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným výlučně pro oblasti správního soudnictví. Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.

Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. Nejvyšší správní soud také rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech zrušení opatření obecné povahy nebo jejich částí pro rozpor se zákonem, stejně jako o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda.
Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.