Krajský soud v Ústí nad Labem

Adresa:    Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50

IČ:            00215708

Telefon:   477 047 111

Fax:      477 047 118
477 047 286 (úsek trestní prvostupňový)
477 047 369 
(úsek trestní odvolací)
477 047 247 (úsek správního soudnictví) 

ID DS:     phgaba8

E-mail:    podatelna@ksoud.unl.justice.cz  

Pracovní doba Krajský soud v Ústí nad Labem

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podání lze podávat přes webový formulář na adrese: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Více informací o elektronických podáních

INFORMAČNÍ CENTRUM pro insolvenční oddělení zde

Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do budovy postranním vchodem.

Více informací zde

Úsek obchodního rejstříku a pracoviště sbírky listin
jsou umístěny na adrese Kramoly 1574/39, v budově MEI, s. r. o., (budova bývalého PVT).
Přístup na pracoviště obchodního rejstříku je možný v 
úředních dnech a úředních hodinách (jen nahlížení do soudních spisů).
Nahlížení do sbírky listin je možné v 
úředních hodinách.
Pro doručování, telefonní styk, faxové spojení a elektronickou poštu platí údaje uvedené shora beze změn.

INFORMAČNÍ CENTRUM pro veřejné rejstříky zde

Kontakty

Pracoviště pobočky krajského soudu v Liberci

(umístěno v budově Okresního soudu v Liberci)

Adresa:   Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
U Soudu 540/3
460 72 Liberec

IČ:           00215708

Telefon:  485 238 111

Fax:        485 238 320

ID DS:     tx5bkr9

E-mail:    podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podání lze podávat přes webový formulář na adrese:
http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Více informací o elektronických podáních

INFORMAČNÍ CENTRUM
Bližší informace o provozu informačního centra na pracovišti pobočky KS v Liberci naleznete ZDE

Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbariérový vstup do všech veřejných prostor v budově.

Více informací zde

 

Poslední aktualizace 31. 3. 2016

  Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50
tel.: +420 477 047 111,  fax: +420 477 047 118
ID DS: phgaba8     e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz     správce webu
mapa stránek