KRAJSKÝ SOUD V PRAZE

    Adresa: Krajský soud v Praze

                                                            Nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

IČ                     00215678

Telefon           (+420) 257 005 111

Fax                  (+420) 257 321 528

Email  podatelna@ksoud.pha.justice.cz

ID datové schránky: hvbabbq

 

Pracovní doba Krajský soud v Praze

pracovní doba

podatelna

pondělí 7:30 16:00 7:30 16:00
úterý 7:30 16:00 7:30 16:00
středa 7:30 17:00 7:30 17:00
čtvrtek 7:30 16:00 7:30 16:00
pátek 7:30 15:00 7:30 15:00

Informační centrum nově od 14.3.2016

č.dveří 108/budova A

 

informační centrum

8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-16:30
8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-14:30

Legalizace listin Krajský soud v Praze

č.dv. 109/ budova A, pracovnice pokladny Karolína Kadečková

I. zástup – č.dv. 210/ budova D , Jana Koutníková

                          II. zástup – č.dv. 109/budova A, Hana Posluhová (pracovnice pokladny)

 

legalizace listin

8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-16:30
8:00-12:00 13:00-15:30
8:00-12:00 13:00-14:30

 

            návštěvní doba u předsedkyně a místopředsedů  Krajského soudu v Praze

                                             středa 13:00 – 17:00 (po předchozím objednání)

Příjem podání Krajský soud v Praze

Veškerá písemná podání u Krajského soudu v Praze se podávají na podatelně v přízemí budovy A.

 

Elektronická podání lze zaslat  na adresu:  podatelna@ksoud.pha.justice.cz

 

Upozornění Krajský soud v Praze

Veřejný rejstřík (dříve obchodní rejstřík) : Krajský soud v Praze NEVEDE VEŘEJNÝ REJSTŘÍK (dříve obchodní rejstřík). Pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík Městský soud v Praze.

 

Informační centrum: Je umístěno v přízemí budovy A, hned za hlavním vchodem. Podává informace o stavu řízení, nařízeném ústním jednání a nabytí právní moci, včetně vyznačování doložky právní moci na soudní rozhodnutí, a to pro obchodní, insolvenční a občanskoprávní úsek.

 

Nahlížení do spisů: Do spisů obchodního, insolvenčního a občanskoprávního úseku je možné nahlížet a pořizovat si z nich kopie v informačním centru. Pokyny žadatele o nahlížení do spisů:

K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů se, prosím, řiďte následujícími pokyny:

1) Vždy se předem objednejte, a to telefonicky (257 005 369) nebo e-mailem na adrese podatelna@ksoud.pha.justice.cz, a to nejméně dva dny před termínem, kdy požadujete do spisu nahlížet.

Pokud se objednáváte prostřednictvím e-mailu, vyčkejte na sdělení termínu možnosti nahlížení, neboť předání Vaší žádosti do infocentra je závislé na možnostech zpracování elektronické pošty (množství došlé pošty, výpadky atp.)

2)  V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, nebude spis k nahlédnutí zajištěn a budete přeobjednáni na pozdější termín.

3) Pokud se budete objednávat prostřednictvím elektronické pošty, uveďte na žádost, jaká je Vaše role v řízení nebo za koho budete do spisu nahlížet.

4) Dohodnutý čas nahlížení je bezpodmínečně nutné dodržet.

 

Kolkové známky: Prodej kolkových známek (pouze pro účastníky řízení KS) zajišťuje pokladna Krajského soudu v Praze, která je umístěna v přízemí budovy A, č. dveří  109.

 

Vedení soudu Krajský soud v Praze

Předsedkyně

JUDr. Ivana Švehlová

 

Místopředsedové Krajský soud v Praze

JUDr. Martina Kasíková        občanskoprávní úsek

JUDr. Stanislav Černecký    trestní úsek

JUDr. Lenka Škubalová        občanskoprávní úsek

JUDr. Věra Šimůnková         správní úsek

Mgr. Petr Bláha                       obchodní úsek

 

Ředitelka správy Krajský soud v Praze

Ing. Věra Lugmajerová

 

Krajský soud v Praze

Tisková mluvčí

Mgr. Zuzana Steinerová       tel. 734 393 782

e-mail: zsteinerova@ksoud.pha.justice.cz

 

zástup: Mgr. Pavlína Bočková, tel. 734 393 782, 257 005 410

e-mail: pbockova@ksoud.pha.justice.cz