Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové
Československé armády 218
502 08 Hradec Králové
tel.: +420 498 016 111
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
email: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Budova krajského soudu se nachází v centru Hradce Králové pod hradbami Starého města. Hlavní vchod do budovy je z ulice Československé armády. Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení. Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbarierový vstup do budovy postranním vchodem z ulice U Kavalírů. Zde umístěným zvonkem lze přivolat příslušníka justiční stráže, který zajistí doprovod k výtahu umístěném v dvorním traktu objektu. K budově soudu je možno se dopravit linkami MHD č. 2 (zastávka „Komenského“) a č. 7. (zastávka „Stará nemocnice“), případně většinou spojů směřujících k zastávce „Magistrát města“. K parkování vozidel lze využít parkovací místa před a podél budovy soudu. Parkoviště je opatřeno parkovacími hodinami.

Krajský soud v Hradci Králové

Otevření Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích na nové adrese

Od pátku 23. září 2016 bude pro veřejnost otevřena pobočka krajského soudu v Pardubicích na adrese Na Třísle 135, Pardubice. Vstup do budovy je společný se vstupem na Okresní soud v Pardubicích.

Úřední hodiny podatelny krajského soudu zůstávají nezměněny, tj.

Pondělí  7 – 15:30 hod.
Úterý      7 – 15:30 hod.
Středa    7 – 16 hod.
Čtvrtek   7 – 15:30 hod.
Pátek     7 – 15 hod.

Kontaktní telefon na pobočku v Pardubicích: 466 044 411.

Další kontakty:

Justiční stráž  – služebna: 466 261 914

Mgr. Jan Ducháček: 466 261 903

Ing. Ludmila Petrová: 466 261 923

Z M Ě N A   S Í D L A
Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích

V průběhu měsíce září 2016 dojde ke změně sídla pracoviště Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, a to přestěhováním do nově zrekonstruovaných prostor na adrese Na Třísle 135, 530 96 Pardubice (budova vedle Okresního soudu v Pardubicích, bývalá Střední průmyslová škola chemická Pardubice).

Od 9. září 2016 do 22. září 2016 nebude lze nahlížet do spisů, pořizovat výpisy z veřejných rejstříků a skládat finanční prostředky do pokladny soudu. V naléhavých případech bude možné tyto úkony zajistit pouze po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 778 533 242.  Podávání informací o stavu soudních řízení bude na pobočce v Pardubicích nejdříve možné od 19. září 2016, a to na tel. č. 466 044 411. V případě dotazů v době omezeného provozu pobočky se můžete obrátit na informační kancelář Krajského soudu v Hradci Králové (tel. 498 016 172, 498 016 173, e-mail: info@ksoud.hrk.justice.cz).

Podatelna pro příjem fyzických podání bude na stávající adrese v provozu do 9. září 2016. Od 12. září 2016 do 23. září 2016 bude možné taková podání činit na podatelně Okresního soudu v Pardubicích. Listinná podání zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licence a podání v elektronické podobě budou přijímaná bez omezení.

Nově zrekonstruovaná budova pobočky v Pardubicích bude pro veřejnost otevřena od 23. září 2016.

Jednání nařizovaná od měsíce října 2016 budou probíhat již na nové adrese.