Věznice Bělušice

Adresa věznice Bělušice:

Vězeňská služba ČR
Věznice Bělušice
Bělušice 66
435 26  Bečov

Č.Ú. neuvádí

Adresa soudu pro PP a přeřazení:

Okresní soud v Mostě

Moskevská 2, 434 74 Most

Telefonní číslo:

Telefoní ústředna (+420) 476 143 111

Web věznice Bělušice:

http://www.vscr.cz/veznice-belusice-44/

Základní údaje o věznici Bělušice:

Typy výkonu trestů:

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  2,3 (15 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

 

Ostraha

Kapacita: 579 míst (akt. snížena o 22 míst z důvodu stavebních prací ve věznici).

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2017

celkově Půlky PT:  3,25; zaměstnanci 2,25; strava 3; telefonování 1; návštěvy 1,75; vycházky 2,33; práce 2; program zacházení 2,67;násilí  1,67;drogy 2;komunikace s věznicí 2,75;šikana od zaměstnanců 2;přísnost režimu 3;pošta 1;

Občerstvení na návštěvě – ano

Intimky – ano

Vycházky- jen vyvolení

(vycházíme z vašich hodnocení)

 

 

 Návštěvy:

Od vás:

Na navsteve jsme tam uz byly s dvouletou dcerkou a vse bylo v pohode,mohla jsem ji vzit piti,jidlo,hracku,blok a pastelky,plenu a ubrousky

 

Pozn.: Ve věznici hodně problémoví vězni, velmi mnoho drog. Dohled jen pro cca 20 odsouzených. Výběr. Věznice vhodná recidivisty. Dlouhou dobu tam velmi dobře fungovalo podmíněné propouštení.

Prosíme o vaše zkušenosti.

Diskuze k Věznicím– přidat vlastní hodnocení

 

Věznice Bělušice

(zdroj V.S. ČR www.vscr.cz)

Ředitel věznice: Vrchní rada, plk. Ing. Bc. Ivo Mrhal

1. zástupce ředitele věznice:Rada, plk. Mgr. František Volf

zástupce ředitele věznice: Ing. Nikola Litavská, DiS.

tiskový mluvčí věznice:  komisař, por. Bc. Jan Pöschl

Věznice Bělušice je profilovaná jako věznice s ostrahou, jejíž součástí je i kapacitně limitované oddělení s dozorem. Současná normovaná ubytovací kapacita je 579 míst.

Věznice Bělušice se nachází v obci Bělušice na blízko hlavní silnice mezi městy Most a Louny více

Spojení do obce Bělušice za pomoci veřejné hromadné dopravy naleznete zde

Profilace a kapacita věznice :

Věznice Bělušice je profilovaná jako věznice s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů, jejíž součástí je i kapacitně limitované oddělení s dozorem. Současná normovaná ubytovací kapacita je 579 míst.

Jedním z hlavních úkolů Vězeňské služby je maximální snaha o snižování kriminogenních faktorů v rámci stanovených programů zacházení. Programy zacházení se zpracovávají individuálně pro každého odsouzeného, a to na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčinu trestné činnosti.

Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným a způsob a četnost hodnocení. V rámci programu zacházení se pro odsouzeného nejméně 3 měsíce před propuštěním vytvářejí podmínky pro jeho samostatný způsob života.

Aktivity programu zacházení členíme na:

Pracovní aktivity
Vzdělávací aktivity
Speciálně výchovné aktivity
Zájmové aktivity
Oblast vytváření vnějších vztahů

Ve Věznici Bělušice je zřízeno výstupní oddělení, do něhož se přiměřenou dobu před očekávaným koncem trestu odnětí svobody umisťují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než 3 roky, a odsouzení jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života.

V zájmu ochrany zdraví odsouzených je v rámci výkonu trestu zřízeno také oddělení pro vytypované odsouzené, u nichž je velmi pravděpodobné (vzhledem k charakteru trestné činnosti, výrazně snížené tělesné hmotnosti, mentální úrovni či jiným handicapům), že se stanou objektem fyzického napadení či vydírání ze strany silnějších jedinců.