Okresní soud v Liberci

Česká republika – Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72  Liberec

tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz; ID DS 579abps

Adresa:

                              Okresní soud v Liberci

                                  U Soudu 540/3

                                  460 72 Liberec

Telefon: 485 238 111          Fax – podatelna: 485 238 235

                                      Fax – trestní oddělení: 485 238 260

IČO: 000 24 864                    Datová schránka: 579abps

Pro přijímání elektronických podání Okresním soudem v Liberci je určena POUZE níže uvedená adresa

E-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz

Orientační plán části města Liberec:

V budově Okresního soudu v Liberci je zbudován bezbariérový přístup. Bezbariérový vstup je do objektu i po celé budově. K dispozici jsou výtahy.

Bankovní spojení

Bankovní spojení Okresního soudu v Liberci :
IČ: 00024864

19-524461/0710 Příjmový účet pro náhrady nákladů řízení
3703-524461/0710 Příjmový účet pro soudní poplatky
3762-524461/0710 Příjmový účet pro pokuty a peněžité tresty
6015-524461/0710 Depozitní účet – zálohy na soudní řízení, platby z výkonu rozhodnutí,

dražební jistiny, narovnání, soudní úschov