Krajský soud v Plzni

Adresa: Krajský soud v Plzni
Veleslavínova 40
306 17  Plzeň

Adresa oficiálních webových stránek: www.justice.cz/ksplz

Kde nás najdete:
IČ: 00215694
V budově Krajského soudu v Plzni je zřízen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a je koordinován ve spolupráci s příslušníky Justiční stráže ČR, na které se výše zmiňovaní občané obrátí bezprostředně při vstupu do objektu. Informace o přístupnosti do soudní budovy ke stažení  zde
ID DS: yaraba4
Ústředna telefon: 377 868 888, 377 868 121
Centrální fax: 377 868 000
E-mail podatelna@ksoud.plz.justice.cz
– Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Více informací o elektronických podáních zde

Bankovní spojení : Česká národní banka -č.účtu : 4321311/0710 (více viz. rubrika Informace o bankovním spojení)

 Podatelna Krajského soudu v Plzni v budově Okresního soudu v Karlových Varech

odloučené pracoviště

Adresa: Moskevská 17
360 33 Karlovy Vary
Kde nás najdete:
Telefon: 377 868 802
Email: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

Veřejný rejstřík a jiné rejstříky vedené soudem, Sbírka listin

odloučené pracoviště

Adresa: Sady 5. května 11
Kde nás najdete: 301 00  Plzeň
V budově Krajského soudu v Plzni – veřejný rejstřík, Sady 5. května 11, je zřízen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a je koordinován ve spolupráci s příslušníky Justiční stráže ČR, na které se výše zmiňovaní občané obrátí bezprostředně při vstupu do objektu. Informace o přístupnosti do soudní budovy ke stažení  zde
Telefon: 377 869 611
Fax: 377 868 000
E-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
   – pro podání s uznávaným elektronickým podpisem
     (více informací zde)
sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz
   – pro zasílání dokumentů do sbírky listin
v elektronické podobě ve formátu PDF
spravce@ksoud.plz.justice.cz
   – pro zasílání dotazů a žádostí o opravy chyb,

     týkajících se Veřejného rejstříku v Plzni