Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly

Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly

Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených.

Pokud věznice má prostory určené k návštěvám bez zrakové a sluchové kontroly je umožněno odsouzenému přijmout blízké bez dohledu zaměstnanců věznice. Ne ve všech věznicích je to možné.Tato návštěva je je zpravidla udělována jakoforma kázeňské odměny. Většinou je třeba, odsouzený/á byl/a zařazen/a v I. PSVD musí splňovat kritéria, které mají jednotlivé věznice specifické.

I na tuto návštěvu mohou přijít poze 4 osoby a je třeba dodržovat pravidla stanovená věznicí.