Věznice Opava

Adresa věznice Opava:

Vězeňská služba ČR
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Opava
Krnovská 68
74649, tel:+420 553 707 111

Ženská část:

Olomoucká 297/27
74649
Opava, Předměstí
Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo
6015-70939881/0710

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :                         

  Vaše hodnocení  ? (0 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

 

Adresa soudu pro podání žádostí o PP a přeřařazení

Okresní soud v Opavě

Olomoucká 297/27
74601
Opava, Předměstí
Web Věznice Opava:

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostaha, detence

Kapacita cca 50 ,,normálních“ odsouzených

 

Shrnutí:

Bývalá VIP věznice. Dnes měnící se na detenci, kdy zanedlouho bude pro „normální“ odsouzené pouze jeden oddíl, na kterém budou Ti, jež se starají o vězně na detenci a údržbu věznice. Prozatím výborná možnost pracovat venku za branami ústavu a taktéž dostat se během trestu na vycházku či jeho 4-denní přerušení. Malou záludnost představuje časté odročování projednání žádosti o podmíněné propuštění, v některých případech i mnohonásobné a zdržující výrok i o několik měsíců.

Prosíme o zkušenosti

Diskuze k věznicím- přidat vlastní hodnocení

Starší diskuze

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence

(zdroj vscr.cz)

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se nachází v Moravskoslezském kraji. Je umístěn do dvou nezávislých objektů se samostatnou historií. První, na Olomoucké ulici, vznikl jako součást justičního paláce a byl uveden do provozu v roce 1888, druhý objekt, na Krnovské ulici, rovněž z předminulého století patřil původně armádě.
V opavské věznici vykonávají trest odnětí svobody odsouzené ženy ve všech typech a odsouzení muži kategorie dozor. Do roku 2009 zde vykonávali trest odnětí svobody také mladiství odsouzení, kteří byli toho roku z Opavy vymístěni z důvodu záměru zřídit zde ústav pro zabezpečovací detenci. Po jejich vymístění zde začala rozsáhlá rekonstrukce ubytoven, tak aby splňovala všechny podmínky pro výkon zabezpečovací detence.
Celková kapacita věznice je stanovena na 449 míst (4m2 na osobu), 341 pro výkon trestu odsouzených mužů a žen, 108 pro výkon zabezpečovací detence mužů.
Po dokončení rekonstrukce v prosinci 2009 sloužily prostory i nadále odsouzeným pro standardní výkon trestu mužů, kategorie dozor až do doby, kdy zde byli přemístěni první chovanci. To nastalo v únoru roku 2013. Světnice jsou postupně zaplňovány a v současné době je zde umístěno 37 chovanců. Kapacita je postupně naplňována a jak budou přibývat chovanci, bude souběžně ubývat odsouzených mužů k standardnímu výkonu trestu.
Od roku 1999 je v provozu specializované oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství pro odsouzené ženy kategorie dohled, dozor a ostraha s kapacitou 30 míst. Oddělení bylo v červnu 2004 rozšířeno o výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení patologického hráčství pro odsouzené muže kategorie dozor s kapacitou 34 míst. Oddělení jsou určena pro odsouzené, kterým soud nařídí výkon ambulantní ochranné léčby v rámci výkonu trestu odnětí svobody nebo pro odsouzené, kterým nebylo soudem nařízeno ochranné léčení, avšak byli problémovými uživateli drog nebo jsou závislí na drogách, alkoholu nebo patologickém hráčství a chtějí se sami, na vlastní žádost, podrobit terapeutickému programu. Informace o možnosti léčení ve specializvaných odděleních jsou odsouzeným předávány především během jejich pobytu v nástupních oddělení a dále v rámci práce protidrogové poradny věznice. Podrobnější informace o terapeutickém programu a práci s odsouzenými, naleznete zde. Ve věznici je dále zřízeno také specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených žen s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením v kategorii dozor, ostraha a zvýšená ostraha. Koncem ledna 2005 byla v objektu na Krnovské ulici zřízena bezdrogová zóna s kapacitou 29 míst pro odsouzené muže s dozorem.
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence se může pyšnit vysokou zaměstnaností vězňů. Kromě vnitřního provozu, kde je zaměstnáno cca 70 odsouzených, vězni pracují uvnitř věznice ve výrobních prostorách na Krnovské ulici a také na vnějších, převážně nestřežených pracovištích. Jedná se o práci ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství apod. Průměrná zaměstnanost se pohybuje okolo 58 %. Zajímavá spolupráce vznikla s Ústavem sociální péče Marianum, kde odsouzené ženy pomáhají těžce mentálně postiženým osobám. V objektu na Olomoucké ulici pracují odsouzené ženy ve vězeňské prádelně, která zajišťuje praní vlastního prádla a také pěti okolních věznic.
Dospělí odsouzení muži v rámci programu zacházení tráví volný čas nejvíce v dřevomodelářské dílně. Jejich výrobky zdobí mateřské školky, školy, ústavy nebo slouží také jako dárkové předměty. Dále mají muži zájem hlavně o sportovní aktivity. Programy zacházení pro odsouzené ženy všech kategorií jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly a odpovídaly úrovni jejich vzdělání, sociálním schopnostem, pracovním návykům, dovednostem a životním zkušenostem. Zapojit se mohou jak do výchovně vzdělávacího programu a speciálně výchovných postupů, tak i do kolektivních činností. Do vzdělávacích programů se občas zapojí také neziskové organizace, např. Charita Opava, která nabízí různé vzdělávací programy. Oblíbenou činností je práce v keramické dílně, jejíž výsledky jsou vidět například na výzdobě společných prostor věznice. Nebo tvorba omalovánek nebo látkových hraček pro děti do nemocnic.
Odsouzení zařazeni ve specializovaném oddělení pro léčbu závislosti kromě běžných aktivit programu zacházení, opakovaně nacvičili divadelní pohádkové představení, se kterým udělali radost jak svým spoluvězňům, tak mentálně postiženým osobám v Ústavu sociální péče v Opavě.

Počty zaměstnanců V a ÚVZD Opava

 Občanští zaměstnanci  106
 Příslušníci  173
 Celkem  279